Kullanım Koşulları

Site Sahibi ve Yer Sağlayıcı: Jarvis Atölye Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Adres: Brandium Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. R5 Blok D:46 Kat:7 Ataşehir, Istanbul, 34750
Sorumlu Kişi: Gamze Olgun PARILDAMIŞ
Tel: +90 850 532 5787
E-posta: info@jarvis.com.tr

Yukarıda yer alan bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca gerekli durumlarda iletişim sağlanabilmesi için eklenmiştir. Lütfen gerekli durumlarda kullanınız.

www.jarvis.com.tr Jarvis Atölye Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’ne (“Jarvis”) ait olup münhasıran onun tarafından işletilmektedir. Jarvis kendi yasal mevcudiyetine ve özerk bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bununla birlikte, bu sitede sunulan bilgilerin iletiminin kolaylaştırılması kaygısıyla, aşağıdaki terimler kullanılabilecektir: “Jarvis” ve “biz”; “site”, “web sitesi” ifadeleriwww.jarvis.com.tr‘yi; “Kullanıcı” terimi ise, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Sitenin Kullanıcılar tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Kullanıcı olarak www.jarvis.com.tr ‘ye yorum yazarken aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz. Lütfen siteyi kullanmadan önce işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz.

Madde 1. AMAÇ

İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın amacı www.jarvis.com.trweb sitesi ile ilgili genel kuralları ve yasal sorumlulukları tanımlamaktır. Belirtilen koşulların herhangi biri size/kurumunuza uygun değilse www.jarvis.com.tr ‘yi kullanmamanızı tavsiye ederiz. Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm Kullanıcılar bu sayfada düzenlenmiş olan Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu sayfada yer alan Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla Jarvis tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş koşulların siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar www.jarvis.com.tr web sitesini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan koşulları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Değişikliklere ilişkin bilgi sahibi olmak amacıyla periyodik olarak işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Site’ye üyelik formunu eksiksiz doldurarak Demo talebinde bulunan ve Jarvis tarafından üyelikleri uygun bulunan gerçek ya da tüzel kişiler “Üye” olarak kabul edilir. Üyelik için 18 yaşını doldurmuş olmak zorunludur. Tüzel kişiler, ancak yasal temsilcileri kanalı ile üyelik Demo başvurusu yapabilirler.

Madde 2. SİTEYE ERİŞİM

Jarvis Kullanıcılar’a kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Jarvis herhangi bir yükümlülük altına girmemekle birlikte siteyi erişilebilir bir halde tutmak için gerekli gayreti gösterecektir. Bununla birlikte, bakım ve güncelleme amaçlarıyla veya teknik veya yasal nedenler de dahil olmak üzere başka herhangi bir sebeple siteye erişim kesintiye uğrayabilecektir. Kullanıcılar’ın başına gelebilecek bu kesintilerden ve sonuçlarından Jarvis hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Jarvis aynı şekilde, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda Kullanıcılar’a herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda Kullanıcılar’a herhangi bir güvence ve teminat vermemektedir.

www.jarvis.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı siteye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Madde 3. HİZMETİN İÇERİĞİ

www.jarvis.com.tr web sitesi üzerinden üyelere verilecek olan hizmetler genel olarak; Jarvis marka ürünlerinin tanıtımını yapmak ve bu ürünler hakkında detaylı bilgi vermek, Kullanıcılar’a güncellemeleri bildirmek, demo taleplerini almak ve şirket iletişim bilgilerini iletmektir.

Madde 4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.jarvis.com.tr web sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Jarvis’e aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere, bu web sitesindeki hiçbir içerik Jarvis’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, uyarlanamaz, işlenemez, ticari amaçla elde bulundurulamaz, satılmaz ve söz konusu fiiller teşvik edilemez. Kullanıcılar, web sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için kar amacı ve ticari amaç olmaksızın almakta serbesttir. www.jarvis.com.tr ‘nin isim hakkı ve logosu münhasıran Jarvis’e ait olup hiçbir surette Jarvis’in yazılı onayı olmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Madde 5. İÇERİKLERİN KULLANIMI

Kullanıcılar ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. İçeriklerin tarif edilmesi veya değiştirilmesi veya izin verilenin dışında başka bir amaçla kullanılması Jarvis’in veya üçüncü kişilerin mülkiyet haklarına bir ihlal meydana getirmektedir.

Kullanıcılar, siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Jarvis’in yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı ve ziyaretçiler, bu web sitesini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür. Jarvis bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcılar, web sitesinin sunduğu çeşitli hizmetleri kullanırken, genel ahlaka, yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere ve ilgili uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı tarafından bu web sitesine gönderilen tüm bilgiler, web sitesine yazılan tüm yazılar, diğer kullanıcılara gönderilen tüm mesajlar, ve interaktif sistemleri kullanılarak web sitesine eklenilen tüm bilgiler, ibareler, cümleler ve grafikler, genel ahlaka ve söz konusu yasa ve yönetmeliklere uygun olmak zorundadır. Bu web sitesine gönderilen bilgilerin genel ahlaka ve kanunlara aykırı olması nedeniyle Jarvis hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı tarafından web sitesinde yapılan yorumlar Jarvis tarafından değerlendirilecek olup Jarvis herhangi bir sınırlama olmaksızın söz konusu Kullanıcı yorumlarını silme, düzenleme, değiştirme, reddetme veya yayınlamayı kabul etmeme hakkına sahiptir.

Kullanıcılar, siteyi kullanırken;

  • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel düzeyde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek;
  • Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, üçüncü kişilerin kullanımına sunmamak;
  • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek;
  • Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Bu hizmeti kullanırken, Jarvis’in www.jarvis.com.tr‘de yayınlanan her türlü yorumu, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu bulunmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak www.jarvis.com.tr, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

www.jarvis.com.tr‘ye yorum yazmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından www.jarvis.com.tr ‘nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nı onaylamakla yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle www.jarvis.com.tr, diğer kullanıcılar, üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve www.jarvis.com.tr‘nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş addolunursunuz.

Madde 6. GİZLİLİK POLİTİKASI

Web sitesi aracılığıyla ya da web sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca Jarvis’in Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca kullanılacaktır ve bu kullanım şartları, sitede yayınlandığı şekliyle Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na tabidir. Bu web sitesi, halka açık bir web sitesidir. Kullanıcılar ve ziyaretçiler bu web sitesine gönderdikleri içerikler ile ilgili hiçbir gizlilik hükmü beklentisi içinde olamaz.

Madde 7. GARANTİ VE SORUMLULUK

Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Jarvis tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Jarvis Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı hususunda herhangi bir taahhüt veya garanti vermemektedir.

Site’nin kullanılması, sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar(malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Jarvis’in hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Jarvis’den her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

www.jarvis.com.tr web sitesi içerisinden üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar yerleştirebilir. Bu üçüncü şahıs sitelerine bağlandığınızda, ilgili sitenin kullanım koşullarına tabi sayılırsınız. Jarvis link verdiği, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımını yaptığı site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir. Jarvis bu siteler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve söz konusu site, ürün ve hizmetlerin erişilebilirlikleri, doğrulukları, kullanılabilirlikleri, içerikleri, reklamları, bu siteler üzerinden veya bu sitelerden kullanılabilen ürün ve/veya hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğan/ doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

Hiçbir durumda Jarvis, çalışanları, tedarikçileri veya sitenin kullanımından veya site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum; veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.

Site’nin kullanılması, siteye giriş veya erişim yapılması sırasında Kullanıcılar, Jarvis’in ve üçüncü kişilerin yasal haklarını göz önünde bulundurmak ve bu hakları ihlal etmemek ile yükümlüdür. Kullanıcılar, herhangi bir üçüncü kişinin yasal hakkının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak zararlardan tamamen kendilerinin sorumlu olduklarını ve Jarvis’in bu zararlardan sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Madde 8. GENEL HÜKÜMLER

8.1 Jarvis, sitede mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği Kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

8.2 Üye, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. Jarvis, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

8.3 Jarvis mücbir sebep nedenlerine dayanarak ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak siteyi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

8.4 Üyeler, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken üye tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Jarvis’in sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Jarvis’in hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

8.5 Jarvis, Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden Kullanıcıların Siteye erişiminin engellenmesi ve üyeliklerinin iptal edilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

8.6 İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları ile ilgili olarak belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler Jarvis’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaklardır. İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. İşbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelmesi halinde söz konusu hükmün bu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nın bir parçası olmadığı varsayılır ve bu hüküm, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanmasını etkilemez.

Kullanıcı, işbu Yasal Uyarılar ve Kullanım Koşulları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

Madde 9. GOOGLE ÇEVİRİ YÜKÜMLÜLÜK REDDİ

BU HİZMET GOOGLE TARAFINDAN DESTEKLENEN ÇEVİRİLERİ İÇEREBİLİR. GOOGLE, ÇEVİRİLERLE İLGİLİ, DOĞRULUK, GÜVENİLİRLİK VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DURUMU OLMAMASI DAHİL AÇIKÇA İFADE EDİLEN YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR.

İnternet sitemizdeki Derecelendirme & Değerlendirme sekmemizde bulunan bazı içerikler, Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak sizin için tercüme edilmiştir. Doğru bir tercüme yapılması için makul çaba sarfedilmiş olmakla birlikte otomatik olarak yapılan çevirilerin hiçbiri mükemmel değildir ve gerçek çevirmenlerin yerini almak niyeti güdülmemektedir. Çeviriler, Jarvis internet sitesi kullanıcılarına hizmet sunmak için tedarik edilmiştir ve “olduğu gibi” verilmektedir. Kaynak dilden bir başka dile yapılan hiçbir çevirinin hatasız oluşu, güvenilirliği ya da doğruluğu hakkında açıkça ifade edilen ya da zımni hiçbir garanti verilmemektedir. Çeviri yazılımının sınırlarına bağlı olarak, bazı içerikler tam olarak tercüme edilmemiş olabilir.

Resmi metin, internet sitesinin Türkçe şeklidir. Çeviride meydana gelen herhangi bir anlaşmazlık ya da farklılığın bağlayıcılığı ve riayet ya da yaptırım konusunda hukuki etkisi yoktur. Tercüme edilen internet sitesinde bulunan bilginin doğruluğuna ilişkin olarak doğabilecek sorunlar için, internet sitesinin resmi hâli olan Türkçe bölümüne başvurunuz.

Madde 10. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMASI

Genel bir şekilde, Sitemizi kimliğinizi bildirmeksizin ve sizi ilgilendiren kişisel bilgiler vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, Jarvis bazen örneğin tarafınızdan yapılan bir talebe (demo talebi gibi) yanıt vermek, size bir hizmet sunmak, bir emri işleme koymak için veya pazarlama amaçlarıyla sizden bilgiler talep edebilir.

Sitemiz aracılığıyla toplanılan veriler Jarvis’e ilaveten seçilen ortakları ve/veya başvurduğu hizmet sağlayıcılara yöneliktir.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla Jarvis, Sitemiz üzerindeki gezintileriniz ile ilgili isimsiz veriler toplamaktadır (görüntülenen sayfalar, görüntüleme tarihi ve saati…). Jarvis bu verileri eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve Sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir. Bu çerezlerin kaydedilmesini engelleyebileceğinizi bildiririz. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Sitemizin bazı bölümlerine erişemeyebilirsiniz.

Ayrıca Sitemize girdiğiniz yorum ve değerlendirmeler ile birlikte kişisel verilerinizin girilmesi durumunda bu kişisel verileriniz Jarvis tarafından Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla işlenebilecektir. Lütfen kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve hukuki sebeple işlenebileceği ve hukuki haklarınıza ilişkin olarak www.jarvis.com.tr linkinde bulunan Aydınlatma Metni’ni ve www.jarvis.com.tr linkinde bulunan Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Kişisel verilerinizi Aydınlatma Beyanında belirtilen amaç ve hukuki sebepler kapsamında işlenmesine açık rızanızı vermemeniz halinde, yorum ve değerlendirmeleriniz sistemimizde saklansa bile isim-soy isim ve diğer kişiler verileriniz tarafımızca silinecektir.

Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Jarvis’in sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde Jarvis’in herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz.

Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Jarvis’in sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde Jarvis’in herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz.

İnternet tarayıcınızın Yardım bölümü, Çerez (cookie) ayarlarını yapmanıza yardım edecektir.

Call Now ButtonŞimdi Bizi Arayın!